Leandri Boucher

Where did you meet each other?

Ons was saam op skool, in dieselfde register klas van graad 8 tot graad 12, maar het nooit eers ‘n woord met mekaar gepraat nie. 4 Jaar na skool het ons deur gemeenskaplike vriende, vriende geraak.

In short, tell us about your wedding day:

Dit was in elke woord van die sin, “‘n meisie se mooiste dag”. Na maande se beplanning, het niks op hierdie dag verkeerd geloop nie. My gunsteling herinnering was toe ek die kerkie op ‘n afstand kon dophou en kyk hoe my aanstaande man ons familie en vriende groet soos hulle aankom. Ons is werklik geseënd om soveel familie en vriende te hê, wat saam met ons opgewonde was en die dag met ons kon deel.

What is your definition of a successful marriage?

Respek, onselfsugtigheid, kommunikasie en soentjies-en-drukkies. As jy ‘n probleem rustig en in ‘n sagte stemtoon kan uitpraat, kan niemand ongelukkig daarvan wegstap nie.